เสียงสรรเสริญพญารากษสทศกัณฐ์เซ็งแซ่ไปทั่วกรุงลงกาใหม่ เหล่าเสนาอมาตย์ต่างชื่นชมยินดีที่ไม่มีเค้าความเสียหายเมื่อครั้งหนุมานเผากรุงจนราบเป็นหน้ากลอง พระราชวังแห่งกรุงลงกาคลาคล่ำไปด้วยญาติวงศ์ที่แวะเวียนเข้ามาสนทนาสมาคมกันอย่างรื่นเริงแม้ว่าจะหายห