เสียงน้ำตกไหลเย็นและธารน้ำใสชื่นใจปลุกสุครีพขึ้นจากความอ่อนล้าได้อย่างชะงัด พญาวานรกายสีชาดปลดภูษาอลงกรณ์ลงวางริมตลิ่งอย่างร่าเริง ผิวก