บัดนั้น ฝ่ายนิลราชชาญสมร กระบี่องค์ปลงจิตคิดถึงอรชร จึงสำแดงฤทธิ์รอน เหาะเหินดำเนินไปพบสุพรรณมัจฉาน้องนารี