กลางที่ประชุมของเหล่าเสนาวานรในทัพพระราม เสียงเซ็งแซ่ดังขึ้นเมื่อได้รู้ว่าภารกิจสำคัญในการล่วงหน้าไปดูต้นทางปลายถนนตกเป็นของคนธรรพ์ซึ่งจำแทบไม่ได้ว่ามาร่วมทัพนี้ตั้งแต่เมื่อใด