กลางห้องบรรทมเงียบสงัด พลับพลาประทับของพระยาพิเภกมีเพียงแสงจากตะเกียงน้ำมันสว่างนวลให้แสงอบอุ่นราวกับแสงพระจันทร์ พญายักษ์เฝ้าปรนนิบัติเชษฐาทศกัณฐ์เป็นอย่างดีแต่หัวค่ำ เขาสาละวน