ภายในห้องบรรทมของพระยาพาลีแห่งเมืองขีดขิน พญารากษสทศกัณฐ์ในวัยหนุ่มฉกรรจ์ซึ่งยังคงถูกพันธนาการแน่นจนไม่อาจขยับแขนได้ดังใจนึกจ้องดวงเนตรตรงไปยังวานรตัวน้อยกายสีแดงชาดที่นั่งมองตรงมาตาแป๋ว วานรตัวนี