เมื่อรู้สึกได้ถึงความเย็นที่มาสัมผัสหัวไหล่ ดวงเนตรพญารากษสทศกัณฐ์ค่อยๆ ลืมขึ้นอย่างเชื่องช้า ดวงพักตร์พร่าเลือนที่อยู่ตรงหน้ามิทำให้แน่ใจได้ว่าเป็นผู้ใด แต่องค์ก็คลี่ยิ้มให้อย่างไมตรี