กลางท้องพระโรงกรุงบาดาลคลาคล่ำด้วยเสนาใหญ่น้อยส่งเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างเซ็งแซ่ถึงกรณีพระรามดำเนินทัพวานรผ่านถนนสู่กรุงลงกา จนเมื่อเห็นว่ามหาบพิตรไมยราพณ์ดำเนินองค์ออกมาจากมณเฑียรที่ประทับและทรุ