เสียงบานทวารเปิดออก แม้แผ่วเบาแต่ก็ปลุกให้พญายักษ์กุมภกรรณลืมเนตรขึ้นได้อย่างเชื่องช้า ความปวดบริเวณแขนซ้ายซึ่งพันผ้ายันต์ไว้ยังคงปลาบแปลบมิหาย เมื่อดวงเนตรกวาดมองออกไปยังนอกบานบันชรจึงเห็นว่าแสงจันทร์ยังค