เสียงเด็กชายวิ่งเล่นและสาดน้ำใส่กันบริเวณลานกว้างริมท่าน้ำของหมู่บ้านดงเศรษฐี แขวงเมืองพิจิต