ความเงียบสงัดในเวลาเลยเที่ยงคืนมา 15 นาทีทำให้เสียงกระดิ่งเงินเหนือบานประตูร้านดังชัดเจนยิ่งกว่าทุกครั้ง ชาร์ลีเดินฝ่าความมืดสลัวเข้าไปยังหลังเคานท์เตอร์ เขาเอื้อมมือหยิบถุงพลาสติกขนาดใหญ่จากตะขอแขวนเสื้อและดึงเสื้อสูทกีตอนสีกลีบบัวราคาแพงระยับที่ซักแห้งสะอาดเอี่ยมออกมา แม้พิจารณาผ่านแสงสว่างเล็กน้อยจากแสงสลัวของป้ายไ