สารบัญ

posted on 23 Feb 2014 09:19 by ffmanblue

Link ไปยังตอนต่างๆ แยกตามเรื่องค่ะ

คลิกที่ชื่อเรื่องเลยนะคะ

 

รามเกียรติ์

รามเกียรติ์ Yaoi 1: อุทยานท้ายวัง [หนุมานxอินทรชิต]

รามเกียรติ์ Yaoi 2: น้ำพุสะพรั่ง

รามเกียรติ์ Yaoi 3: ปล่อยองค์สรงสนาน

รามเกียรติ์ Yaoi 4: นาคบาศรัดกายา

รามเกียรติ์ Yaoi 5: พิเภกลุ่มหลง

รามเกียรติ์ Yaoi 6: หนุมานเผากรุงลงกา

รามเกียรติ์ Yaoi 7: ทศกัณฐ์สร้างกรุงลงกาใหม่

รามเกียรติ์ Yaoi 8: รากษสต้องสาป

รามเกียรติ์ Yaoi 9: หนุมานถวายรายงาน

รามเกียรติ์ Yaoi 10: อเจตนาสมาคมในคืนไร้ดาว

รามเกียรติ์ Yaoi 11: พระรามดับไฟอาคม

รามเกียรติ์ Yaoi 12: วิวาทะอนุชาหน้าทอง

รามเกียรติ์ Yaoi 13: พญายักษ์คืนฤทธิ์

รามเกียรติ์ Yaoi 14: ขับพิเภก

รามเกียรติ์ Yaoi 15: พิเภกร่วมทัพ

รามเกียรติ์ Yaoi 16: สุกรสารสืบข่าว

รามเกียรติ์ Yaoi 17: รากษสกลายองค์ทรงเพศเป็นโยคี

รามเกียรติ์ Yaoi 18: กาลสิทธิโคดมยุแยง [ครึ่งแรก]

รามเกียรติ์ Yaoi 18: กาลสิทธิโคดมยุแยง [ครึ่งหลัง]

รามเกียรติ์ Yaoi 19: โยคีสอนศิษย์ [1/3]

รามเกียรติ์ Yaoi 19: โยคีสอนศิษย์ [2/3]

รามเกียรติ์ Yaoi 19: โยคีสอนศิษย์ [3/3]

รามเกียรติ์ Yaoi 20: พญาเสือโคร่งลงสรง [1/2]

รามเกียรติ์ Yaoi 20: พญาเสือโคร่งลงสรง [2/2]

รามเกียรติ์ Yaoi 21: นางลอย [1/3]

รามเกียรติ์ Yaoi 21: นางลอย [2/3]

รามเกียรติ์ Yaoi 21: นางลอย [3/3]

รามเกียรติ์ Yaoi 22: โศลกลาสีดาขัติยนารี

รามเกียรติ์ Yaoi 23: เบญกายคืนรูป

รามเกียรติ์ Yaoi 24: อิทรชิตแก้เกี้ยว [1/2]

รามเกียรติ์ Yaoi 24: อิทรชิตแก้เกี้ยว [2/2]

รามเกียรติ์ Yaoi 25: ยาตราคันธกาฬ

รามเกียรติ์ Yaoi 26: จองถนนสู่กรุงลงกา [1]

รามเกียรติ์ Yaoi 26: จองถนนสู่กรุงลงกา [2/2]

รามเกียรติ์ Yaoi 27: พญาเสือโคร่งเสวยสาส์น

รามเกียรติ์ Yaoi 28: ประสูติกาลมัจฉานุ

รามเกียรติ์ Yaoi 29: ไมยราพณ์รับมัจฉานุ

รามเกียรติ์ Yaoi 30: ชำระทัณฑ์นิลพัทชาญสมร

 

 

 

 

 

 

 

Sweet Poison

The Dark Side Chateau Roissy ตอนที่ 1: Sasa [จบ]

The Dark Side Chateau Roissy ตอนที่ 2: Carlo [จบ]

The Dark Side Chateau Roissy ตอนที่ 3: Jin Xue Zhao [จบ]

The Dark Side Chateau Roissy ตอนที่ 4: Raphael [จบ]

The Dark Side Chateau Roissy ตอนที่ 5: Daniel [จบ]

The Dark Side: Arabian Night Daniel [จบ]